AktuelltI augusti 2022 fick jag som ordförande för LSS en inbjudan från Austaliens ambassad att delta på ett SIWI seminarium med efterföljande mottagning på ambassaden och följande dag en workshop med deltagare från andra länders delegation för urinnevånare. Deltagande länder var Nya Zeeland, Australien, Kambodja och Thailand. Från Sverige var ordförande och vice ordförande i Sametinget, ordförande i Stockholms sameförening samt LSS ordförande inbjudna.
Stockholm International Water Institute hade bjudit in representanter från andra delar av världen, men inte vår egen ursprungsbefolkning.
Seminariet var mycket intressant och visar på behovet av och att det inte är självklart med rent vatten. Work shopen dag två medförde en deklaration av att vi ska fortsätta ha kontakt och stötta varandra.
LSS knöt kontakt med Nya Zeeland som har en framgångsrik erfarenhet av språkrevitalisering.